VTVcab khu vực miền Nam

VTVcab khu vực miền Nam

VTVcab khu vực miền Nam

Tên đơn vị: Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

          Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Số 18, đường Huỳnh Lan Khanh, Q.Tân Bình, Tp. HCM

096 344 5337